Wznowienie granic

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki można wznowić bez przeprowadzenia procedury rozgraniczenia, lecz pod warunkiem, że zostały one wcześniej ustalone. Znamy ich teoretyczne położenie i możemy je odtworzyć w terenie z odpowiednią dokładnością.

Wznowienie granic często jest potocznie nazywane jako wytyczenie działki. Wykonanie tej czynności powierza się uprawnionemu geodecie. Przeanalizuje on już istniejące dokumenty dotyczące granic, aby wykonać właściwe prace terenowe, czyli szereg pomiarów mających na celu wytyczenie działki. Jest to bardzo żmudna praca, ponieważ niejednokrotnie, aby ustalić położenie jednego punktu granicznego, najpierw trzeba odszukać dodatkowo kilka punktów sąsiednich. Nie gwarantuje to jednak sukcesu. Do fachowego wyznaczenia działki często trzeba zamówić dodatkowe dokumenty oraz dokonać przeliczeń współrzędnych, aby ponownie wykonać prace w terenie.

Kiedy przeprowadzania się wytyczanie granic działki?

Wytyczanie granic działki w Poznaniu wykonujemy w różnych sytuacjach. Często pomagamy Klientom, którzy szukają nieruchomości na sprzedaż i chcą uzyskać informacje o przebiegu granic na interesującym ich obszarze, a ze względu na brak, uszkodzenie lub przesunięcie znaków granicznych nie mogą zdobyć wiarygodnych informacji na ten temat.

Usługi wyznaczania działek w Poznaniu kierujemy także do właścicieli nieruchomości, którzy spierają się w kwestii przebiegu linii granicznych. Dołożymy wszelkich starań, by zakończyć spór, a granica znalazła się we właściwym miejscu. Wytyczanie działek w Poznaniu wykonujemy nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej danym obszarem, lecz również na zlecenie urzędów.

W sytuacji, gdy działka ma granice określone prawnie i konieczne jest jedynie ich wznowienie, wówczas praca geodety trwa kilka tygodni. Jeżeli przebieg linii granicznych nie został prawnie określony, wtedy wyznaczenie działki trwa dłużej (ok. 3 miesiące). Specjaliści z firmy TALAR Geodezja dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie wytyczyć granice każdej nieruchomości.

TALAR Geodezja – wytyczanie granic działki

Wyznaczenie działek możesz powierzyć poznańskim geodetom z firmy TALAR Geodezja. Działamy już od ponad 10 lat i stale się szkolimy, aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług. Obsługujemy nowoczesny sprzęt umożliwiający precyzyjne wytyczanie granic działki. W Poznaniu z naszych profesjonalnych usług chętnie skorzystali ci właściciele gruntów, którzy obawiali się utraty fragmentu posiadanego terenu. Dokładne wytyczenie działki zapobiega sporom sąsiedzkim. Sprawdzimy zasięg Twojej nieruchomości. Zapraszamy do współpracy!

łopata i znak wytyczający granicę działki