Wznowienie granic

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki można wznowić bez przeprowadzenia procedury rozgraniczenia, lecz pod warunkiem że zostały one wcześniej ustalone czyli znamy ich teoretyczne położenie i możemy je odtworzyć w terenie z odpowiednią dokładnością.

Wznowienie granic często jest  potocznie nazywane jako wytyczenie działki. Polega to w pierwszej kolejności na przeanalizowaniu istniejących dokumentów dotyczących granic i dopiero potem można wykonać prace w terenie czyli szereg pomiarów mających na celu wytyczenie działki. Jest to bardzo żmudna praca, ponieważ niejednokrotnie aby ustalić położenie jednego punktu granicznego to najpierw trzeba odszukać dodatkowo kilka punktów sąsiednich a i tak nie jest to gwarancją sukcesu, czasami trzeba zamówić dodatkowe dokumenty, dokonać przeliczeń współrzędnych i ponownie wykonać prace w terenie.

Kupiłeś działkę? Dobrze by było abyś dokładnie wiedział dokąd sięga Twoja nieruchomość – możemy to dla Ciebie sprawdzić!