Geodezyjna obsługa budowy

Geodezyjna obsługa budowy to szereg czynności geodety zaczynając od opracowania projektu i zaprojektowaniu a następnie założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej wykorzystywanej przez cały czas trwania prac budowlanych. Następnymi czynnościami są tyczenia realizacyjne, kontrola pionowości i prostoliniowości słupów konstrukcyjnych a w przypadku szybów windowych – kontrola pionowości wykonanego szachtu.

Równolegle do prac związanych z konstrukcją budynku wytyczane są sieci uzbrojenia terenu, a po ich wykonaniu i bieżącej inwentaryzacji, jako ostatni etap, realizuje się elementy drogowe tj. place manewrowe, parkingi, chodniki i drogi dojazdowe. Na zakończenie budowy jest przekazywana inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego łącznie z oświadczeniem geodety zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.