Rozgraniczenie nieruchomości/Ustalenie przebiegu granic

Zgodnie z ustawą, PGiK – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie dokładnego położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia ich na gruncie znakami granicznymi i sporządzenie protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym. W sytuacji gdy w trakcie czynności rozgraniczeniowych dojdzie do sporu, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody, ugoda taka posiada moc ugody sądowej. Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza wójt (burmistrz, prezydent miasta) i to on upoważnia geodetę do wykonania czynności.

Alternatywą do ustalenia granic zgodnie z ustawą PGiK jest ustalenie przebiegu granic zgodnie z rozporządzeniem EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków. Jest to forma uproszczona, w której to zainteresowana strona zleca geodecie wyznaczenie działki. W tym przypadku również sporządzany jest protokół i szkic graniczny, a całość dokumentacji przekazywana jest do ośrodka geodezyjnego.

Firma TALAR Geodezja – pomiar i rozgraniczenie działek

Rozgraniczenie działki przez geodetę określi dokładny przebieg granic gruntów w sytuacji, gdy nie istnieje przesłanka o wcześniej sporządzonych materiałach geodezyjnych. Czynność ta zapobiega konfliktom między właścicielami ziem. Doświadczona firma TALAR Geodezja realizuje usługi rozgraniczenia oraz pomiaru działek w Poznaniu i okolicach. Przy pomocy naszych nowoczesnych i specjalistycznych urządzeń wyznaczymy elementy, które należą do konkretnej posesji. Wielu właścicieli wykorzystuje pomiar i rozgraniczenie działki przez geodetę do lepszej organizacji posiadanych przez siebie terenów. W Poznaniu i okolicach zdobyliśmy uznanie szerokiego grona klientów za rzetelną realizację powierzonych nam prac.

Pomiar nieruchomości

Firma TALAR Geodezja od ponad 10 lat podejmuje owocne współprace z przedsiębiorcami i deweloperami, dla których tworzy profesjonalne mapy do celów projektowych. Pomiar nieruchomości, a także wycena gruntu, nie stanowi dla nas problemu. Działamy sprawnie i terminowo. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani geodeci, którzy są przeszkoleni w obsłudze nowoczesnego sprzętu przeznaczonego do pomiaru nieruchomości. Otrzymasz od nas kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!