Rozgraniczenie nieruchomości/Ustalenie przebiegu granic

Zgodnie z ustawą, PGiK – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie dokładnego położenia punktów i linii granicznych, utrwalenia ich na gruncie znakami granicznymi i sporządzenie protokołu granicznego wraz ze szkicem granicznym. W sytuacji gdy w trakcie czynności rozgraniczeniowych dojdzie do sporu, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody, ugoda taka posiada moc ugody sądowej. Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza wójt (burmistrz, prezydent miasta) i to on upoważnia geodetę do wykonania czynności.

Alternatywą do ustalenia granic zgodnie z ustawą PGiK jest ustalenie przebiegu granic zgodnie z rozporządzeniem EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków. Jest to forma uproszczona, w której to zainteresowana strona zleca geodecie wyznaczenie działki. W tym przypadku również sporządzany jest protokół i szkic graniczny, a całość dokumentacji przekazywana jest do ośrodka geodezyjnego.

Firma TALAR Geodezja – pomiar i rozgraniczenie działek

Rozgraniczenie działki przez geodetę określi dokładny przebieg granic gruntów w sytuacji, gdy nie istnieje przesłanka o wcześniej sporządzonych materiałach geodezyjnych. Czynność ta zapobiega konfliktom między właścicielami ziem. Doświadczona firma TALAR Geodezja realizuje usługi rozgraniczenia oraz pomiaru działek w Poznaniu i okolicach. Przy pomocy naszych nowoczesnych i specjalistycznych urządzeń wyznaczymy elementy, które należą do konkretnej posesji. Wielu właścicieli wykorzystuje pomiar i rozgraniczenie działki przez geodetę do lepszej organizacji posiadanych przez siebie terenów. W Poznaniu i okolicach zdobyliśmy uznanie szerokiego grona klientów za rzetelną realizację powierzonych nam prac.

W jakim celu przeprowadza się pomiar działek?

Klienci naszej firmy korzystają z usług pomiaru działki w Poznaniu w wielu sytuacjach. Często pomagamy im przed transakcją kupna lub sprzedaży nieruchomości. Dzięki nam dowiesz się, gdzie dokładnie przebiegają granice na danym obszarze, co usprawni proces nabycia gruntu lub odstąpienia od niego. Ze świadczonych przez nas usług w zakresie pomiaru działek w Poznaniu możesz skorzystać także w momencie, gdy m.in.:

  • planujesz podział gruntu na kilka mniejszych obszarów,
  • chcesz we właściwym miejscu postawić ogrodzenie, wybudować szambo albo inne obiekty,
  • masz podejrzenia, że inne osoby wkraczają bez pozwolenia na twoją nieruchomość.

Oprócz pomiarów nieruchomości podejmujemy się również zadań związanych z pomiarami lokali, a także rozgraniczaniem działek przez geodetę w Poznaniu. Gwarantujemy realizację usług na najwyższym poziomie.

Pomiar nieruchomości

Firma TALAR Geodezja od ponad 10 lat podejmuje owocne współprace z przedsiębiorcami i deweloperami, dla których tworzy profesjonalne mapy do celów projektowych. Pomiar nieruchomości, a także wycena gruntu, nie stanowi dla nas problemu. Działamy sprawnie i terminowo. Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani geodeci, którzy są przeszkoleni w obsłudze nowoczesnego sprzętu przeznaczonego do pomiaru nieruchomości. Otrzymasz od nas kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!