Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych jest wykonywana na kopii mapy zasadniczej pobranej z odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Służy do wrysowania projektowanych elementów tj. budynków, sieci uzbrojenia terenu czy też innych obiektów budowlanych – np. turbin wiatrowych, farm fotowoltaicznych. Uaktualniona mapa geodezyjna stanowi nieodzowną pomoc w realizowaniu podjętych inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku planowanego:

  • budynku w odległości mniejszej lub równej 4 m. lub,
  • innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej lub równej 3 m od granic przedmiotowej nieruchomości, wszystkie punkty graniczne muszą być wykazane z odpowiednią dokładnością. Ich fachową lokalizacją zajmuje się nasz doświadczony geodeta, który odszukane punkty zamieści na tworzonej mapie.

od granic przedmiotowej nieruchomości to punkty graniczne muszą być wykazane z odpowiednią dokładnością, jeżeli tak nie jest to geodeta wykonujący mapę powinien pozyskać te punkty w drodzę pomiaru który może oznaczać odszukanie znaków granicznych, wznowienie znaków granicznych lub ostatecznie ustalenie przebiegu granic.

Specjalizujemy się w mapach pod projekty infrastrukturalne i drogowe, lecz nie jest nam obcy temat map pod budynki jednorodzinne. Nasze finalne opracowania są przekazywane w formie drukowanej, pliku PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak również mapy cyfrowej w formacie dwg/dxf. W swoim portfolio posiadamy:

  • liczne opracowania pod budownictwo mieszkaniowe,
  • mapy pod budowę ścieżki “Wartostrady” w mieście Poznań ok.5 km
  • Mapy pod projekt sieci gazu średniego ciśnienia w woj. wielkopolskim ok 38 km

Ortofotomapa do perfekcyjnej wizualizacji terenu

Ortofotomapa to aerofotograficzny obraz precyzyjnie odwzorowujący ukształtowanie terenu, powstały dzięki przetworzeniu różnych zdjęć lotniczych i satelitarnych. Powierzchnia zostaje zwizualizowana rzutem ortogonalnym, inaczej prostopadłym do fotografowanej płaszczyzny. Wykonanie idealnej ortofotomapy możesz powierzyć poznańskim specjalistom z TALAR Geodezja. Nasza firma proponuje rozwiązania, które spełniają oczekiwania wymagających klientów. Działamy sprawnie, skutecznie i terminowo. Zapraszamy do kontaktu!

las w Poznaniu i wyznaczanie mapy geodezyjnej

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami