Mapa geodezyjna do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych jest wykonywana na kopii mapy zasadniczej pobranej z odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Służy do wrysowania projektowanych elementów tj. budynków, sieci uzbrojenia terenu czy też innych obiektów budowlanych – np. turbin wiatrowych, farm fotowoltaicznych. Uaktualniona mapa geodezyjna stanowi nieodzowną pomoc w realizowaniu podjętych inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku planowanego:

  • budynku w odległości mniejszej lub równej 4 m. lub,
  • innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej lub równej 3 m od granic przedmiotowej nieruchomości, wszystkie punkty graniczne muszą być wykazane z odpowiednią dokładnością. Ich fachową lokalizacją zajmuje się nasz doświadczony geodeta, który odszukane punkty zamieści na tworzonej mapie.

Punkty graniczne muszą być wykazane z odpowiednią dokładnością. Jeżeli tak nie jest, to geodeta wykonujący mapę powinien pozyskać te punkty w drodzę pomiaru który może oznaczać odszukanie znaków granicznych, wznowienie znaków granicznych lub ostatecznie ustalenie przebiegu granic.

Specjalizujemy się w mapach pod projekty infrastrukturalne i drogowe, lecz nie jest nam obcy temat map pod budynki jednorodzinne. Nasze finalne opracowania są przekazywane w formie drukowanej, pliku PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak również mapy cyfrowej w formacie dwg/dxf. W swoim portfolio posiadamy:

  • liczne opracowania pod budownictwo mieszkaniowe,
  • mapy pod budowę ścieżki “Wartostrady” w mieście Poznań ok.5 km
  • mapy pod projekt sieci gazu średniego ciśnienia w woj. wielkopolskim ok 38 km

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów map geodezyjnych. Do nich zaliczają się m.in. mapa zasadnicza i ewidencyjna. Mapa zasadnicza należy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zawiera ona informacje o rozmieszczeniu nieruchomości, dróg, obiektów topograficznych i elementów uzbrojenia terenu. Z kolei mapa ewidencyjna informuje o tym, gdzie przebiegają granice działek i jak usytuowane są obiekty budowlane na danym obszarze. Ze względu na to, że mapy geodezyjne w Poznaniu zazwyczaj mają nieaktualne dane, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji w terenie, konieczne jest uaktualnienie informacji w nich zawartych. Tym zadaniem zajmują się geodeci z firmy TALAR Geodezja. Klienci mogą zlecić nam wykonanie:

  • mapy do celów projektowych,
  • mapy sytuacyjno-wysokościowej,
  • mapy do celów prawnych,
  • mapy inwentaryzacyjnej.

Poza opracowywaniem map geodezyjnych zajmujemy się również przygotowywaniem ortofotomap w Poznaniu. Tego rodzaju opracowania dokładnie odwzorowują ukształtowanie danego obszaru.

Ortofotomapa do perfekcyjnej wizualizacji terenu

Ortofotomapa to aerofotograficzny obraz precyzyjnie odwzorowujący ukształtowanie terenu, powstały dzięki przetworzeniu różnych zdjęć lotniczych i satelitarnych. Powierzchnia zostaje zwizualizowana rzutem ortogonalnym, inaczej prostopadłym do fotografowanej płaszczyzny. Wykonanie idealnej ortofotomapy możesz powierzyć poznańskim specjalistom z TALAR Geodezja. Nasza firma proponuje rozwiązania, które spełniają oczekiwania wymagających klientów. Działamy sprawnie, skutecznie i terminowo. Zapraszamy do kontaktu!

las w Poznaniu i wyznaczanie mapy geodezyjnej

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami