Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, każdy element budowlany ulegający zakryciu podlega inwentaryzacji powykonawczej przed jego zasypaniem.

Po wykonanym pomiarze inwentaryzacyjnym i opracowaniu wyników pomiaru geodeta sprawdza czy obiekt został wykonany zgodnie z projektem i wypisuje stosowne oświadczenie które będzie niezbędne do zakończenia budowy i jej odbioru w nadzorze budowlanym.

Pomiar zakrytych elementów – żaden problem! posiadamy wykrywacz instalacji podziemnych którym możemy namierzyć przebieg niewidocznych elementów uzbrojenia terenu i wykazać je na mapach.

Prace geodezyjne